РАСПОРЕД ЧАСОВА, СЕПТЕМБАР 2018.

Advertisements

EКСКУРЗИЈА

Дан уочи екскурзије, вредно радимо.

Уочи поласка, заједничка фотографија.

Ево нас на Фантасту, доручак је у току.

У великој сали дворца Дунђерских …

Испред породичне капеле …

Ергела …

Зобнатица, у музеју коњарства.

Одмор, игра и освежење на Панонији.

После ручка, у амбијенту баште ресторана.

Прваци у скупштинским клупама зградe жупаније у Сомбору.

Оно што управо посматрају је највећа слика коју су видели – „Битка код Сенте“ .

САБИРАЊЕ – ВРСТЕ ЗАДАТАКА

Сабирање једноцифрених бројева

6 + 3 = 9

 

Сабирање једноцифрених бројева где је збир 10

 

8 + 2 = 10

 

Сабирање десетице и једноцифреног броја

 

10 + 4 = 14

 

Сабирање десетице и једноцифреног броја

10 + 4 = 14

5 0 + 3 = 53

 

 

Сабирање једноцифрених бројева

са прелазом у нову десетицу

 

8 + 6 = ( 8 + 2 ) + 4 = 10 + 4 = 14

 

Сабирање десетица

 

7 0 + 2 0 = 90

 

Сабирање десетица и једноцифреног броја

 

7 0 + 2 = 72

 

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја

 

4 3 + 5 = 40 + ( 3 + 5 ) = 40 + 8 = 48

 

 

Сабирање двоцифреног броја и десетица

 

4 3 + 20 = ( 40 + 20 ) + 3= 60 + 3 = 63

 

 

Сабирање два двоцифрена броја

 

35 + 23 = ( 30 + 20 ) + ( 5 + 3 ) = 50 + 8 = 58

 

 

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја

са прелазом у нову десетицу

 

4 8 + 5 = ( 48 + 2 ) + 3  = 50 + 3 = 53

 

Сабирање три сабирка

3 + 60 + 4 = 60 + ( 3 + 4 ) = 60 + 7 = 67

 

20 + 4 + 50 = ( 20 + 50 ) + 4  = 70 + 4 = 74

 

40 + 9 + 6 = 40 + ( 9 + 6 ) = 40 + ( 9 + 1 ) + 5 = 40 + 10 + 5 = 50 + 5 = 55

 

25 + 30 + 12  = ( 20 + 30 +10 ) + ( 5 + 2 ) = 60 + 7 = 67

 

19 + 20 + 35  =( 10 + 20 + 30 ) + ( 9 + 5 )  = 60 + (9  +1 ) + 4 = ( 60 + 10 ) + 4  = 70 + 4 = 74

 

ЧИТАЈ, САЧИНИ ПЛАН, ПРЕПРИЧАЈ

 

 

 

 

 

 

 

Препиши песму писаним словима ћирилице

 

 

 

 

 

 

Препиши писаним словима ћирилице и допуни речју која недостаје на крају стиха

 

 

 

 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

 

Учили смо да неживу природу чине :

Сунце, вода, ваздух и земљиште.Осим тога, они су извори енергије.

Обновљиви извори енергије

Користе за производњу електричне или топлотне енергије, а чије резерве су сталне или се обнављају.

Врсте обновљивих извора енергије

Енергија Сунца

Сунце примећујемо је као топлотно и светлосно зрачење које служи за загревање воде и простора за становање.

Топлоту Сунца прикупљају сунчеви колектори који служе за загревање воде.

 

 

Енергија воде

Вода, односно снага кретања воде, коришћена је давно у воденицама.

 

Данас се користи се у фабрикама струје (хидроелектранама) за покретање машина које зовемо турбине и генератори, и које производе електричну струју.

Енергија ветра

Ваздух  који се креће је ветар.Снагу ветра људи су вековима користили у ветрењачама за покретање воденичног камена који жито меље у брашно.

 

Данас су ветрењаче модерније и служе за производњу електричне струје.

 

Енергија биљног отпада

Земљиште је важно за постојање биљака.

Људи користе дрвни отпад и отпад пољопривредне производње (стабло сунцокрета, на пример), пресују га у брикет који се ложи и производи топлоту.

Запамтимо : Ови извори енергије не загађују природу

и не нарушавају здравље људи.