МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА

Кликни на наслов и учи из ППТ презентације .

Advertisements

ЧИТАЈ, САЧИНИ ПЛАН, ПРЕПРИЧАЈ

 

 

 

 

 

 

 

Препиши песму писаним словима ћирилице

 

 

 

 

 

 

Препиши писаним словима ћирилице и допуни речју која недостаје на крају стиха

 

 

 

 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

 

Учили смо да неживу природу чине :

Сунце, вода, ваздух и земљиште.Осим тога, они су извори енергије.

Обновљиви извори енергије

Користе за производњу електричне или топлотне енергије, а чије резерве су сталне или се обнављају.

Врсте обновљивих извора енергије

Енергија Сунца

Сунце примећујемо је као топлотно и светлосно зрачење које служи за загревање воде и простора за становање.

Топлоту Сунца прикупљају сунчеви колектори који служе за загревање воде.

 

 

Енергија воде

Вода, односно снага кретања воде, коришћена је давно у воденицама.

 

Данас се користи се у фабрикама струје (хидроелектранама) за покретање машина које зовемо турбине и генератори, и које производе електричну струју.

Енергија ветра

Ваздух  који се креће је ветар.Снагу ветра људи су вековима користили у ветрењачама за покретање воденичног камена који жито меље у брашно.

 

Данас су ветрењаче модерније и служе за производњу електричне струје.

 

Енергија биљног отпада

Земљиште је важно за постојање биљака.

Људи користе дрвни отпад и отпад пољопривредне производње (стабло сунцокрета, на пример), пресују га у брикет који се ложи и производи топлоту.

Запамтимо : Ови извори енергије не загађују природу

и не нарушавају здравље људи.